Groep 1-8

Basisschool 't Groenland is in het schooljaar 2016-2017 gestart op één locatie aan de Schoolstraat 8. Om alle kinderen te kunnen huisvesten zijn  4 tijdelijke lokalen geplaatst op het schoolplein. De school beschikt over 8 schoollokalen, een IB ruimte, een directiekamer en een personeelskamer/keuken.

De sporthal bevindt zich aan de van Berumstraat. De kinderopvangorganisatie Kids2b (www.kids2b.nl) met de buitenschoolse opvang, bevindt zich hierboven.

Sinds schooljaar 2015-2016 hebben we op ‘t Groenland de Bibliotheek op School. De school heeft een mooie collectie boeken die allemaal zijn ingevoerd in het bibliotheeksysteem. Alle leerlingen hebben een pasje waarmee ze boeken kunnen lenen. De boeken mogen ook mee naar huis.

Schoolstraat 8

9785 BB  Zuidwolde (GN)

T: 050-3012348

groenland@vcpong.nl

Directeur: Marloes Mertens (aanwezig op maandag, dinsdagmorgen, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen)

Interim-directeur: Lucretia van der Wal (september tot en met december 2017 i.v.m. zwangerschapsverlof) Aanwezig op dinsdag en donderdag.

't Groenland is een school van:

Basisschool 't Groenland - Home -